Kuvien merkitys on ollut ihmisille suuri kautta aikojen. Jo muinaisista asumuksista löytyy luolamaalauksia, joita on käytetty viestinnän keinona kertomaan muun muassa ajan ihmisistä, eläimistä ja vallitsevista sääoloista. Aikojen saatossa maalaukset vaihtuivat valokuviin ja sanomalehdet toivat kuvat jokapäiväiseen elämäämme. Nykypäivänä kaikki voivat ottaa valokuvia, mikä on johtanut siihen, että niillä on elämässämme aiempaakin suurempi merkitys.Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa – tämä vanha kunnon sananlasku pitää paikkansa enemmän kuin uskoisimmekaan. Hyvä, sisältörikas ja kiinnostava kuva jää katsojansa mieleen pitkäksi aikaa. Parhaimmillaan se herättää voimakkaita tuntemuksia, joiden kautta kuvasta tulee ikuinen muisto. Kuvan voimaa käyttävät tehokkaasti hyväkseen esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajat, jotka ovat luoneet niiden pohjalle kokonaisen uran.

Viihdettä ja vaikuttamista

Sosiaalisessa mediassa oikeanlaisella tunnelmalla ja sopivalla huolettomuudella luotu kuva tuo vaikutelmaa satunnaisuudesta ja oikeasta elämästä, vaikka todellisuudessa takana on tarkka suunnittelu ja kenties tuntien työ. Tämä tuokin mukanaan ristiriitaisen ominaispiirteen sosiaaliseen mediaan ja sen vaikutuksiin elämissämme, sillä katsoja ei aina tiedä, mikä on todellista. Tästä syystä niin kutsuttuihin unelmaelämiin tulisi aina suhtautua varauksella.Valokuvat ovat nykyajan yhteiskunnassamme viihteen lisäksi myös vahva vaikuttamisen keino. Moni muistaa esimerkiksi vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana Turkin rannikolla otetun raastavan kuvan hukkuneesta pikkupojasta. Kuvasta tuli koko kriisin symboli ja monet mediat nimesivätkin sen “Euroopan hukkumiseksi”. Realististen valokuvien avulla voidaankin yhdistää kokonaisia kansakuntia, luoda empatiaa sekä tarpeen vaatiessa näyttää raaka totuus.

Kuvien hyödyntäminen liike-elämässä

Kuvan suurta vaikutusta voidaan hyödyntää myös yritysmaailmassa. Esimerkiksi hyvin suunniteltu sosiaalisen median markkinointi on nykyajan yrityksille paitsi vaikuttava, myös kustannustehokas keino saavuttaa miljoonia potentiaalisia asiakkaita. Vaikka suuri osa ihmisten ajasta kuluu nykyään internetin syövereissä, ei sanomalehtien, paperisten mainosten sekä julisteiden merkitystä elämässämme voi vähätellä; kun kuva toistuu useissa eri medioissa, saa se aikaan positiivisia assosiaatioita.Kaikkein tehokkainta on yhdistellä mahdollisimman monipuolisesti kaikkien kanavien käyttöä. On kuitenkin tärkeää pitää yhtenäinen ilme kaikissa kuvissa. Se auttaa asiakasta tunnistamaan yrityksen palvelut ja luo positiivisen mielikuvan ammattimaisuudesta. On myös erittäin tärkeää, että yrityksen logo on aina näkyvillä. Logoa voidaan tuoda esiin esimerkiksi painattamalla sitä eri markkinointimateriaaleihin, kuten t-paitoihin, avaimenperiin, muistitikkuihin tai kyniin.